• Tỷ lệ có lời (Winrate): 50%
  • Trung bình mỗi lần lỗ: 5%
  • Trung bình mỗi lần lời: 12%
  • Screen reader support enabled.

Được cập nhật hằng ngày sau 15h | Update lúc 15h 30/11/2021

STT
Liên hệ